Quy trình tư vấn triển khai erp

Song song với Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP ®, Công ty Omega có đội ngũ tư vấn triển khai chuyên           nghiệp, giàu kinh nghiệm, tinh thông kiến thức tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

          Công việc của tư vấn triển khai phần mềm được chuẩn hoá thành quy trình với các bước thực hiện công việc rõ ràng.

          Các lĩnh vực tư vấn :

          1. Áp dụng thay đổi của các Thông tư, Quyết định mới của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế

          2. Thực hiện các chuẩn mực kế toán phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

          3. Tổ chức bộ máy kế toán, luân chuyển chứng từ, xây dựng hệ thống định danh mã và quy trình phù hợp với việc ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp

ĐỘI NGŨ TƯ VẤN - TRIỂN KHAI

Screen Shot 2019 05 23 at 11.36.33 AM

LÝ ĐỨC HIỆP
Tư vấn ERP

Phone : 0917 258 459

Zalo : 0917 258 459

hiep.ly@omega.com.vn

z1423200488374 2e43336f0e005bda4ccfe4b865b2727f

ĐỖ TUẤN ANH
Tư vấn ERP

Phone : 0972 735 899

Zalo: 0972 735 899

anh.do@omega.com.vn

z3403308092652 db9e0a4ac6224976236bedb17ae18d27

Hoàng Mạnh Hùng
Tư vấn ERP

Phone : 0973 117 401

Zalo: 0973 117 401

hung.hoang@omega.com.vn

z3403263209540 1c653f22f7d736e081a86a9a160268a7

Nguyễn Quốc Thắng
Tư vấn ERP

Phone : 0989 942 980

Zalo : 0989 942 980

thang.nguyen@omega.com.vn

z3824463882371 e9b2daab5f3c8c1a6947592a32174a0a

Triệu Quỳnh Nga
Tư vấn ERP

Phone: 0902 406 156

Skype: Nga Trieu

nga.trieu@omega.com.vn

MinhBui CS 2

Bùi Văn Minh
Tư vấn ERP

Phone : 0982 780 153

Zalo: 0982 780 153

minh.bui@omega.com.vn

ThienPhuc CS

Bùi Lê Thiên Phúc
Tư vấn ERP

Phone : 0703 645 598

Zalo: 0703 645 598

phuc.bui@omega.com.vn

CongLuan SW 1

Huỳnh Công Luân
Tư vấn ERP

Phone : 0365 232 164

Zalo: 0365 232 164

luan.huynh@omega.com.vn

các bước triển khai hệ thống omega.erp

Bước 1 : Khởi tạo dự án

Bổ nhiệm nhân lực hai bên tiến hành bổ nhiệm nhân sự tham gia dự án, gồm có trưởng dự án (TDA) và các thành viên.

Kế hoạch tổng quan lập kế hoạch triển khai, mô tả tổng quan tiến trình các bước thực hiện. Chỉ rõ kết quả cần đạt được ở các giai đoạn.

Bước 2 : Khảo sát hệ thống

Khảo sát phần cứng hệ thống máy tính, mạng nội bộ, đường truyền,…

Khảo sát nghiệp vụ làm rõ các vấn đề về tổ chức hạch toán, tổ chức luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán, định dạng và chỉ tiêu báo cáo …

Bước 3 : Tư vấn giải pháp

Trên cơ sở dữ liệu nắm bắt ở bước khảo sát, ban dự án hai bên tiến hành họp bàn để thông qua các giải pháp về đặt mã, luân chuyển dữ liệu, nguyên tắc hạch toán, biểu mẫu báo cáo,…

Và cuối cùng là soạn thảo thành tài liệu giải pháp ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý.

Bước 4 : Đào tạo chi tiết

Tiến hành cài đặt phần mềm OMEGA.ERP® chi tiết các phân hệ đúng với giải pháp đề ra.

Công ty Omega đào tạo chi tiết từng nhân sự về các nghiệp vụ số dư, phát sinh, xử lý số liệu và truy vấn các báo cáo đã thống nhất ở Bước 3. Đào tạo chuyên sâu về khai thác báo cáo quản trị và chỉnh sửa biểu mẫu báo cáo.

Bước 5 : Kiểm thử

Các quy trình tác nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để đưa vào thử nghiệm trong chương trình. Các bút toán sẽ được lần lượt nhập vào và được kiểm tra về tính chính xác.

Sau đó các chuyên viên tư vấn Omega cùng với nhân sự của khách hàng kiểm tra tính chính xác của số liệu, tinh chỉnh một số biểu mẫu báo cáo.

Bước 6 : Nghiệm thu - Chuyển giao

Sau khi việc chạy thử đã đạt kết quả tốt, hai bên tiến hành nghiệm thu. Công ty Omega sẽ bàn giao chương trình và các tài liệu cần thiết cho khách hàng.

Bảo hành Thời gian bảo hành sẽ được tính kể từ khi hai bên ký nghiệm thu hệ thống. Chi tiết về công việc bảo trì được quy định trong hợp đồng.