Song song với Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, Công ty Omega có đội ngũ tư vấn triển khai chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, tinh thông kiến thức tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.

Công việc của tư vấn triển khai phần mềm được chuẩn hoá thành quy trình với các bước thực hiện công việc rõ ràng.

Các lĩnh vực tư vấn :

1. Áp dụng thay đổi của các Thông tư, Quyết định mới của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế

2. Thực hiện các chuẩn mực kế toán phù hợp với đặc thù của từng doanh nghiệp.

3. Tổ chức bộ máy kế toán, luân chuyển chứng từ, xây dựng hệ thống định danh mã và quy trình phù hợp với việc ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp

ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ

Ngô Ngọc Nhân
Tư vấn ERP

Phone : 0972 740 766

Skype : ngocnhan.6789

nhan.ngo@omega.com.vn

Đinh Tấn Mãi
Tư vấn ERP

Phone : 093 7478 140

Skype : mai.dinh_4

mai.dinh@omega.com.vn

Trần Văn Ngọc
Tư vấn erp

Phone : 0937 115 770

Skype : omega.ngoc

ngoc.tran@omega.com.vn

NGUYỄN ĐĂNG HUY
Tư vấn ERP

Phone :0708 606 895

Skype:nguyenhuy26091995

huy.dang@omega.com.vn

LÝ ĐỨC HIỆP
Tư vấn ERP

Phone :0917 258 459

Skype : 0917258459

hiep.ly@omega.com.vn

NGUYỄN TIẾN PHÚC
Tư vấn ERP

Phone :0906 303 607

Skype : tienphuc510

phuc.nguyen@omega.com.vn

LƯƠNG THÀNH TIẾN
Tư vấn ERP

Phone :0396 105 956

Skype : 01696105956

tien.luong@omega.com.vn

ĐỖ TUẤN ANH
Tư vấn ERP

Phone :0972 735 899

Skype:Tuấn Anh Omega

anh.do@omega.com.vn

Nguyễn Quốc Hoàng
Tư vấn ERP

Phone : 033 416 1028

Skype: Hoang Nguyen

hoang.nguyen@omega.com.vn

quy trình triển khai

Bước 1 : Khởi tạo dự án

Bổ nhiệm nhân lực hai bên tiến hành bổ nhiệm nhân sự tham gia dự án, gồm có trưởng dự án và các thành viên

Kế hoạch tổng quan lập kế hoạch triển khai, mô tả tổng quan tiến trình các bước thực hiện

Bước 2 : Khảo sát hệ thống

Khảo sát phần cứng hệ thống máy tính, mạng nội bộ, đường truyền,…

Khảo sát nghiệp vụ làm rõ các vấn đề về tổ chức hạch toán, tổ chức luân chuyển chứng từ, phương pháp hạch toán, định dạng và chỉ tiêu báo cáo …

Bước 3 : Thiết kế - Tư vấn

Trên cơ sở dữ liệu nắm bắt ở bước khảo sát, ban dự án hai bên tiến hành họp bàn để thông qua các giải pháp về đặt mã, luân chuyển dữ liệu, nguyên tắc hạch toán, biểu mẫu báo cáo, chứng từ,… Và được soạn thảo thành tài liệu giải pháp ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý.

Bước 4 : Cài đặt - Đào tạo

Tiến hành cài đặt phần mềm OMEGA.ERP®

Công ty Omega tiến hành đào tạo chi tiết các nghiệp vụ số dư, phát sinh, xử lý số liệu và truy vấn các báo cáo cho khách hàng theo kế hoạch đã thống nhất ở Bước 3

Bước 5 : Kiểm thử

Các quy trình tác nghiệp tiêu biểu được lựa chọn để đưa vào thử nghiệm trong chương trình. Các bút toán sẽ được lần lượt nhập vào và được kiểm tra về tính chính xác. Trong giai đoạn này các chuyên viên tư vấn Omega cùng với nhân sự của khách hàng kiểm tra tính chính xác của số liệu, tinh chỉnh một số biểu mẫu báo cáo.

Bước 6 : Nghiệm thu - Chuyển giao

Sau khi việc chạy thử đã đạt kết quả tốt, hai bên tiến hành nghiệm thu. Công ty Omega sẽ bàn giao chương trình và các tài liệu cần thiết cho khách hàng.

Bảo hànhThời gian bảo hành sẽ được tính kể từ khi hai bên ký nghiệm thu hệ thống. Chi tiết về công việc bảo trì được quy định trong hợp đồng.