HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – OMEGA.ERP®

CÁC NHÓM CHỨC NĂNG CỦA OMEGA.ERP®

QUẢN TRỊ CHUNG

Quản trị hệ thống OMEGA.SM

 • Sao lưu, hồi phục cơ sở dữ liệu
 • Tạo người dùng
 • Phân quyền người dùng theo chức năng và dữ liệu
 • Định dạng các tiện ích: font, cỡ chữ trên các báo cáo; định dạng ngày, số
 • Thiết lập kết nối mạng LAN hoặc mạng Internet.

Thông tin dùng chung OMEGA.SD

 • Khai báo hệ thống danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, tài khoản, loại chứng từ,…
 • Định nghĩa các mã phân tích: Mã phân tích nghiệp vụ, phân tích mặt hàng, phân tích đối tượng
 • Khai báo các hạn mức tồn kho, hạn mức tín dụng, hạn mức tuổi nợ
 • Định nghĩa phương pháp sinh mã tự động (mã khách hàng, mặt hàng,…)
 • Quản lý lịch sử liên hệ khách hàng/ nhà cung cấp
KẾ TOÁN

Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán công nợ
 • Kế toán mua hàng, Kế toán bán hàng
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán thuế
 • Tích hợp với chương trình HTKK của Tổng cục Thuế, in trực tiếp mã vạch trên báo cáo, phục vụ kê khai thuế qua mạng.
 • Kế toán tài chính: Tự động kết xuất các báo cáo sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh,…

Kế toán quản trị OMEGA.MC

 • Lập kế hoạch doanh thu, Ngân sách chi phí
 • Thiết lập các báo cáo quản trị dạng 1, dạng 2, báo cáo lãi lỗ…: báo cáo phân tích theo mã phân tích hàng và cột
 • In báo cáo lãi lỗ theo nhiều cột, so sánh các tháng, các phòng ban, ngành hàng, so sánh thực tế với ngân sách,…
 • Phân tích công nợ, phân tích lãi lỗ, phân tích doanh thu
 • Các báo cáo theo dõi nợ vay và các khoản cho vay
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ
 • Báo cáo Pareto theo mặt hàng và khách hàng
 • Báo cáo cân đối thu – chi
 • Các chỉ tiêu tài chính…

Báo cáo tài chính hợp nhất OMEGA.CL

 • Khai báo hồ sơ công ty mẹ, công ty con
 • Thiết lập các chỉ tiêu tài chính
 • Tập hợp chỉ tiêu tài chính
 • Hạch toán điều chỉnh
 • Hợp nhất số liệu
 • Lên báo cáo tài chính hợp nhất: Cân đối kế toán-Kết quả kinh doanh-Luân chuyển tiền tệ
 • Sổ kế toán theo dõi chi tiết các khoản đầu tư vào công ty liên kết
 • Xác định lợi ích của công ty mẹ và các cổ đông thiểu số
 • Bảng theo dõi TSCĐ trong giao dịch nội bộ
 • Bảng tính loại trừ các khoản đầu tư của công ty mẹ vào công ty con tại ngày mua

Giá thành sản phẩm OMEGA.PC

 • Khai báo quy trình sản xuất
 • Khai báo các đối tượng tập hợp chi phí
 • Thiết lập các phương pháp phân bổ, phương pháp xác định trị giá dở dang, phương pháp tính giá thành.
 • Phân bổ chi phí theo nhiều cấp
 • Khai báo bộ định mức, bộ hệ số
 • Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính trị giá dở dang cuối kỳ, tính giá thành và chiết tính giá thành.
 • Chiết tính giá thành theo quy trình,…
 • Báo cáo phân tích giá thành biến động theo nhiều kỳ
 • Phân tích cơ cấu chi phí thực tế giá thành
 • So sánh giá thành thực tế và kế hoạch (định mức)

Quản lý hóa đơn OMEGA.INV

 Quản lý hóa đơn: lập, in, hủy, xóa hóa đơn
 In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường
 In trên mẫu hóa đơn đặt in.
 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 Xuất ra bảng kê hóa đơn GTGT đầu ra.
 Sao lưu dự phòng.
 Tích hợp chức năng quản lý các loại hóa đơn khác nhau như: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Hóa đơn xuất khẩu, …
 Quản lý Quyết định phát hành hóa đơn, hợp đồng in ấn và thông báo phát hành hóa đơn

MUA BÁN HÀNG HÓA

Quản lý mua hàng OMEGA.PO

 • Lập yêu cầu mua hàng (được kế thừa từ dự trù NVL, đơn hàng bán,..)
 • Lập kế hoạch mua hàng
 • Theo dõi lịch sử giá mua gần nhất, các bảng chào giá…
 • Phân tích các nhà cung cấp
 • Lập đơn hàng mua (duyệt giá mua, cập nhật các báo giá của các nhà cung cấp)
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt yêu cầu mua hàng và đơn hàng mua.
 • Theo dõi tiến độ nhận hàng
 • Phân tích biến động giá mua

Quản lý bán hàng OMEGA.SO

 • Thiết lập các chính sách bán hàng (chiết khấu, khuyến mãi, giá bán…) cho từng nhóm khách hàng khác nhau
 • Lập các báo giá và tính toán lãi lỗ dự báo cho báo giá
 • Lập đơn hàng bán
 • Lập phiếu giao vận
 • Lập và quản lý điều chuyển hàng hóa
 • Theo dõi tiến độ giao hàng
 • Quản lý hàng giữ chỗ, truy xuất số liệu tồn kho thực tế, giữ chỗ
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt đơn hàng bán.

Quản lý tồn kho OMEGA.WM

 • Quản lý nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho
 • Quản lý kiểm kê kho, bút toán điều chỉnh
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp (Bình quân gia quyền, Bình quân gia quyền liên hoàn, LIFO, FIFO, thực tế đích danh).
 • Quản lý nhập xuất tồn theo Lô, theo ngày hết hạn
 • Theo dõi tồn kho theo đơn vị tính chuyển đổi.
 • Quản lý hàng tháo dỡ, lắp ráp
 • Nhập xuất và vận chuyển nội bộ theo bộ,…
 • Tự động kết xuất các báo cáo nhập xuất tồn, sổ chi tiết tồn kho, báo cáo phân tích tồn kho…
 • Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo mục đích sử dụng, theo kho, theo công trình.
 • Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp và chi tiết theo đối tượng.
 • Báo cáo quản trị hàng tồn kho (tuổi tồn kho, tổng kho, vượt tối đa, dưới tối thiểu…)
QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

Quản lý sản xuất OMEGA.MM

 • Lập đơn hàng sản xuất (đơn hàng nội bộ) được kế thừa từ đơn hàng bán
 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Tính dự trù NVL cho sản xuất (Theo kế hoạch SX), đối chiếu tồn kho thực tế
 • Lập lệnh sản xuất (chi tiết ngày, giờ, ca làm việc)
 • Quản lý phiếu lĩnh vật tư theo lệnh sản xuất
 • Cập nhật và quản lý tiến độ sản xuất
 • Quản lý máy móc thiết bị, giờ máy chạy, ca máy chạy…

 • Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA

  • Khai báo danh mục Tài sản cố định
  • Quản lý các nghiệp vụ về TSCĐ như sửa chữa, di chuyển, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán…
  • Tự động tính khấu hao và kết chuyển bút toán lên sổ cái
  • Quản lý danh mục công cụ dụng cụ
  • Tự động phân bổ chi phí về công cụ dụng cụ
  • Quản lý hồ sơ TSCĐ hàng tháng
  • Thống kê báo cáo đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của TSCĐ
  NHÂN SỰ

  Quản lý nhân sự OMEGA.HR

  • Quản lý hồ sơ nhân viên
  • Khai báo các danh mục dân tộc, tôn giáo, ngành học,..
  • Quản lý quá trình công tác, học tập, hợp đồng lao động,…
  • Quản lý tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
  • Quản lý lịch sử tham gia BHXH, ký kết hợp đồng.
  • Quản lý và theo dõi hồ sơ phép
  • Cảnh báo tái ký hợp đồng.
  • Quản lý các chế độ BHXH được hưởng (ốm đau, nghỉ dưỡng, thai sản…)
  • Báo cáo phân tích thống kê đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của người lao động.

  Quản lý tiền lương OMEGA.PR

  • Quản lý hồ sơ lương
  • Chấm công
  • Tính lương công nhật, lương sản phẩm, lương doanh số bán hang
  • Thưởng ABC, thưởng tháng 13
  • Quản lý tạm ứng
  • Quản lý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Lập phiếu lương, bảng lương, đề nghị chuyển lương qua tài khoản ngân hàng
  • Tự động email phiếu lương, gửi SMS cho nhân viên
  • Báo cáo biến động lương, các khoản thu nhập theo thời gian
  • Kết chuyển bút toán lương vào sổ kế toán

  HỆ THỐNG CÁC QUY TRÌNH TRONG OMEGA.ERP®

  CÁC SẢN PHẨM KHÁC CỦA OMEGA

  Hệ thống quản lý đào tạo

  Phần mềm Quản lý đào tạo OMEGA.EDU được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại, chạy tốt trên nhiều nền tảng của các hệ điều hành Windows 32bit hoặc 64bit (tương thích với Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7).

  Hệ thống quản trị nhân lực

  Phần mềm OMEGA.HRM là một hệ thống chuyên sâu về quản lý nhân sự, phần mềm giúp người quản trị có thể đánh giá hiệu của làm việc của nhân viên, quản lý hợp đồng lao động, quản lý bảo hiểm xã hội, phép năm, chấm công và tính lương…

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN

  Phần mềm OMEGA.INVOICE – Phần mềm quản lý hóa đơn được thiết kế tinh gọn, đơn giản và dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đăng ký, phát hành, quản lý và các loại báo cáo hóa đơn, dễ dàng sử dụng và quản lý

  PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

  Phần mềm OMEGA.CRM là một giải pháp quản lý các mối quan hệ, giao dịch với khách hàng, được viết trên nền web. Phần mềm này phù hợp với những doanh nghiệp kinh doanh bán hàng mà việc giao dịch bán hàng được diễn ra thời gian ngắn.

  PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP

  Bên cạnh sản phẩm cho doanh nghiệp lớn như phần mềm OMEGA.ERP, Công ty Omega thấu hiểu sâu sắc về nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vì thế, đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB

  1,000+ khách hàng đã lựa chọn OMEGA