Công ty TNHH VSTARSCHOOL

Công ty TNHH VSTARSCHOOL là một ngôi trường liên thông từ Tiểu học lên THCS đến THPT, chuyên đào tạo ra những thế hệ học sinh có thể hòa nhập ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Website: www.vstar.edu.vn