Tổng công ty Nam Thái Sơn

Tổng công ty Nam Thái Sơn là một trong top các công ty hàng đầu trong ngành sản xuất bao bì nhựa tại thị trường trong nước và xuất khẩu, với sản phẩm bao bì tự phân hủy sinh học đã được cung cấp cho hầu hết các siêu thị lớn trong cả nước như Metro, Bic C, Co.op mart, Saigon Co.op, Citimart,… và xuất khẩu đi thị trường nhiều nước Châu Âu, Nhật Bản,…

Website: www.namthaison.com.vn