Công ty TNHH STD&D

Công ty TNHH STD&D là Công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung ứng vật tư công nghiệp với dải sản phẩm rộng các chi tiết Truyền Động cơ khí chất lượng cao cùng với các dịch vụ kỹ thuật (phân tích và xử lý các sự cố, bảo hành, phân tích rung động, giám sát tình hình trang thiết bị cân bằng động,…) và giao nhận liên quan.

Website: www.stdvn.com