Công ty TNHH OMINSU Việt Nam

Công ty TNHH OMINSU Việt Nam là một thương hiệu hàng đầu trên thị trường Việt Vam với dòng sản phẩm “Thiết bị điện OMINSU” và “Thiết bị chiếu sáng OMINSU” được khách hàng và người tiêu dùng trên cả nước biết đến và tin dùng.

Website: www.ominsu.com