Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng hiện đang quản lý hơn 27.000 ha Cao su, 3 nhà máy chế biến với hoạt động khai thác, thu mua mủ tiểu điền, chế biến và tiêu thụ sản phảm cao su sơ chế; khai thác, chế biến, kinh doanh sản phẩm gỗ; liên doanh, liên kết xây dựng khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao và kinh doanh một số ngành nghề khác.

Website: www.caosudautieng.com.vn