Công ty TNHH Hòa Hảo Long An

Công ty TNHH Hòa Hảo Long An là một trong những cơ sở đầu tiên sản xuất phụ tùng xe máy cho thị trường Việt Nam, đã ký kết được nhiều hợp đồng cung cấp phụ tùng cho nhiều công ty xe máy có vốn đầu tư trong nước và công ty liên doanh.

Website: www.hoahao.vn