Công ty Cổ Phần Á Mỹ Gia (AMG)

Công ty TNHH Á Mỹ Gia (AMG) được thành lập năm 2003 sau hơn 10 năm hoạt động và phát triển lớn mạnh nay được đổi tên thành Công ty Cổ Phần Á Mỹ Gia (AMG) thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh hóa phẩm tẩy rửa và vệ sinh gia dụng với các thương hiệu Gift, Ami, Redfoxx.

Website: www.amg.com.vn