Công ty TNHH Earth Corporation Vietnam

Năm 2017, Earth Corporation Vietnam(Công ty TNHH Earth Corporation Vietnam) được thành lập với mục đích mở rộng hoạt động của tập đoàn Earth trên toàn cầu. Công ty tập trung vào hoạt động sản xuất và phân phối các sản phẩm phòng chống côn trùng, tẩy rửa gia dụng và chăm sóc không gian.

Website: https://earth-vn.com