Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT

Công ty Cổ phần Công nghiệp & Thương mại LIDOVIT được thành lập 1988 và cổ phần hóa năm 2004. Trải qua quá trình hình thành và phát triển Công ty LIDOVIT không ngừng lớn mạnh, doanh thu và sản lượng sản xuất tăng gấp vài chục lần so với ngày đầu thành lập, LIDOVIT ngày nay đã trở thành một trong những Công ty sản xuất bu lông, ốc vít lớn nhất Việt Nam

website: http://www.lidovit.com.vn/