XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ERP TRONG TƯƠNG LAI

Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy một sự thay đổi trong cách các công ty truyền thống ứng dụng hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) để phá vỡ những cản trở tiêu cực giữa các bộ phận trong một công ty và loại bỏ các rào cản giữa công ty và khách hàng. Vì thế các nhà cung cấp ERP cần phải tìm hiểu để hiểu rõ hơn về xu hướng của khách hàng, cũng như yêu cầu sản phẩm và cung cấp các công cụ để giúp khách hàng đổi mới. Sau đây là các xu hướng hàng đầu trong ngành công nghiệp ERP trong  tương lai:

 

Big Data giúp các công ty thích ứng tốt

Trước đó, người điều hành các doanh nghiệp sẽ dựa vào các nhà phân tích tài chính hoặc hoạt động kinh doanh để tạo ra các báo cáo ở cấp vĩ mô. Big Data giúp cho các công ty phân tích các tập dữ liệu rất lớn để khám phá các mô hình, xu hướng và sự liên kết của doanh nghiệp. Big Data sẽ cung cấp cho các nhà điều hành khả năng xem xét những thay đổi nhỏ hơn và tinh tế hơn trong kinh doanh của họ. Những thay đổi nhỏ trong các bộ dữ liệu giúp các công tycó thể dễ dàng tìm được những cơ hội mới từ thị trường, xu hướng doanh thu, hoặc yêu cầu của khách hàng cho các ứng dụng sản phẩm mới. Các nhà cung cấp ERP hiểu rằng để duy trì cạnh tranh, họ cần phải cung cấp cho Big Data cho khách hàng để giúp khách hàng của họ thích ứng với xu hướng của thị trường.

 

Trí tuệ nhân tạo thực hiện nhiệm vụ của con người

Trí tuệ nhân tạo cho phép các ứng dụng nguồn lực doanh nghiệp thực hiện các công việc mà thường đòi hỏi trí thông minh của con người để giải quyết các vấn đề phức tạp hơn. Hãy tưởng tượng một trường hợp sử dụng khi một đại diện bán hàng nói vào điện thoại di động yêu cầu một hệ thống ERP tạo ra một hóa đơn cho các sản phẩm mới mua. Hệ thống sẽ gửi hóa đơn, nhưng cũng gửi một đơn đặt hàng để mua sắm chính để bổ sung mức hàng tồn kho thấp. Trí tuệ nhân tạo trong kịch bản này sẽ làm giảm công sức và chi phí liên quan đến thao tác bằng tay hoá đơn, đơn đặt hàng, và đảm bảo rằng mức độ phù hợp của các mặt hàng bất kỳ thời điểm nào. Trí thông minh nhân tạo có thể chứng minh được những công nghệ đột phá nhất trong lịch sử nhân loại.

 

Ý nghĩa theo bối cảnh lớn hơn

Ý nghĩa theo bối cảnh là quá trình cung cấp sự rõ ràng đến một tình huống và tầm nhìn vào các thông tin thích hợp vào thời điểm thích hợp. Khi ý nghĩa theo ngữ cảnh được cung cấp và chuyển giao theo yêu cầu trên mọi thiết bị, nó cho phép người dùng đưa ra quyết định tốt hơn khi có được ý nghĩa ngữ cảnh lớn hơn, bổ sung công việc của trí tuệ nhân tạo.

Hãy tưởng tượng một trường hợp sử dụng: khi một đại diện bán hàng tự động nhận được tất cả các hoá đơn trước, giao dịch hàng tồn kho, điều khoản thanh toán, và lịch sử của khách hàng trước trên một thiết bị di động ngay khi anh / cô ta nhận được yêu cầu báo giá từ khách hàng. Những thông tin này, khi được sử dụng với nhau, sẽ cho phép các đại diện bán hàng này để phục vụ tốt hơn các yêu cầu của khách hàng và thúc đẩy thêm thu nhập cho công ty.

 

Kiếm tiền từ mạng lưới thiết bị kết nối Internet

Mạng lưới thiết bị kết nối Internet (IOT) là một sự biến đổi, trong đó đối tượng hàng ngày có kết nối mạng, cho phép họ gửi và nhận dữ liệu. Với ước tính khoảng 50 tỷ IOT cảm biến vào năm 2020 và hơn 200 tỷ đồng vào năm 2030,, công ty chuyên về IOT sẽ sớm trở thành một trong những ngành lớn nhất trong nền kinh tế của chúng ta. Không chỉ chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức hội nhập và phân tích tất cả các dữ liệu này vào đời sống của chúng ta, nhưng kiếm tiền từ các cảm biến và các ứng dụng sẽ là một cuộc đấu tranh cho rất nhiều các công ty. Các nhà cung cấp ERP có quản lý hàng tồn kho linh hoạt sẽ cho phép khách hàng của họ dễ phát triển và kiếm tiền từ những nguồn doanh thu mới.

 

Đổi mới nhanh chóng

Sự đổi mới trong doanh nghiệp có thể bắt nguồn từ việc tạo ra ý tưởng thông qua thị trường, Tôt hơn là nó có thể phá vỡ thị trường và mô hình kinh doanh. Đối với các nhà cung cấp ERP, Sự chuyển đổi này là khiến cho các ứng dụng đơn giản và tinh gọn, có thể hỗ trợ người dùng cuối và triển khai nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng luôn muốn một giao diện có thể khiến việc nhập dữ liệu nhanh hơn và chính xác hơn, cả trong văn phòng hoặc qua các ứng dụng di động. Các công ty cũng muốn cấu hình sản phẩm ERP sẽ nhanh khiến phí cài đặt rẻ tiền ngược với việc triển khai tốn nhiều thời gian và tốn kém hiện nay.

(Tham khảo)