Tích hợp OMEGA.ERP với Mobile app trên Smartphone

Phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) là một hệ thống quản trị doanh nghiệp hợp nhất. Hoạt động của các phòng ban hay cá nhân trong Doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo một quy trình nhất quán. Chức năng nhiệm vụ của mỗi bộ phận, phòng ban đều được phân công rỏ ràng.

Tuy nhiên, đa số các hệ thống ERP hiện nay được thiết kế đều ứng dụng trên hệ thống máy tính , khiến người dùng bị ràng buộc tại bàn làm việc. Để giải quyết bài toán vừa đáp ứng yêu cầu quản lý, vừa tiện ích và linh hoạt trong công tác nhập liệu, Omega đã tích hợp hệ thống Omega.ERP với App trên Smartphone.

 

Được thiết kế và phát triển trên nền tảng Android & iOS, giao diện Web thân thiện và phù hợp với mọi thiết bị trên Smartphone và Tablet. Chức năng mã hóa dữ liệu và bảo mật cho người dùng, tất cả các quy trình đều an toàn tuyệt đối (100%). Thông tin chuyển đi phải được mã hóa và trải qua các giai đoạn xác thực. Đặc biệt, khi sử dụng App người dùng có thể tương tác trực tiếp với dữ liệu Omega.ERP giống như khi bạn sử dụng máy tính.

Các chức năng chính trên Mobile App của Omega.ERP:

Việc tích hợp Omega.ERP với Mobile App, chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt hơn:

  • Truy cập mọi lúc, mọi nơi: Đó là nền tảng của các ứng dụng Omega.ERP di động, giúp nhân viên có thể làm việc và truy xuất dữ liệu mọi lúc mọi nơi. Ví dụ: Nhân viên bán hàng có thể kiểm tra tồn kho, tình hình thực hiện đơn hàng, lịch sản xuất các đơn hàng.
  • Tăng hiệu quả công việc: Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, luôn có những rủi ro nhất định liên quan đến sự chậm trễ trong sản xuất và giao hàng gây ra bởi một số rắc rối nhất định ảnh hưởng đến Doanh nghiệp. Việc tích hợp Omega.ERP với App dành cho thiết bị di động giảm thiểu những rủi ro này.
  • Ra quyết định nhanh hơn: Tích hợp Omega.ERP với App trên thiết bị di động cung cấp cho người dùng quyền truy cập tức thời vào thông tin doanh nghiệp. Góp phần vào việc ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn.
  • Nâng cấp quy trình làm việc: Việc ứng dụng Mobile App giúp người dùng thực hiện công việc nhanh hơn thông qua những cảnh báo, nhắc việc. Chỉ cần thao tác trên Smartphone mà không cần phải trải qua nhiều bước.
  • Tăng lợi thế cạnh tranh: Đảm bảo cho Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh do sự tăng tốc của quy trình làm việc. Nhân viên có thể tương tác với khách hàng ở bất kỳ đâu mà không cần phải quay lại văn phòng.