Quy định về thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hoá đơn điện tử. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 11 năm 2019. Theo quy định tại khoản 3, Điều 26 của Thông tư này, từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT). Có nghĩa là đến thời điểm này, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh phải chuyển sang sử dụng HĐĐT mà không được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy.

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh muốn sử dụng hóa đơn điện tử chính xác thì cần hiểu được Hóa đơn điện tử là gì và những quy định về nó. Sau đây, Omega sẽ cung cấp một số thông tin cơ bản để người đọc có thể rõ hơn về HĐĐT.

Hóa đơn điện tử là hóa đơn được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, ký số, ký điện tử theo quy định tại Nghị định này bằng phương tiện điện tử, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế” – theo khoản 2, Điều 3 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.

Điều 5 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có quy định về các loại HĐĐT:

Hóa đơn điện tử bao gồm các loại:

  1. Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn giá trị gia tăng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  2. Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng đối với người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp. Hóa đơn bán hàng trong trường hợp này bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.
  3. Các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định này.

Lưu ý là các loại HĐĐT trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.

Việc sử dụng hóa đơn điện tử có thể đem lại một số trở ngại ban đầu do đây là hình thức mới đối với một số doanh nghiệp, tuy nhiên khi áp dụng lâu dài sẽ mang lại nhiều lợi ích như:

– Giảm chi phí in ấn, chi phí chuyển hóa đơn cho khách hàng, chi phí lưu trữ hóa đơn;

– Giảm thời gian tìm kiếm hóa đơn;

– Tăng cường khả năng bảo mật;

– Giúp việc lưu trữ, quản lý hóa đơn dễ dàng;

– Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán…

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều nhà cung cấp Hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp lựa chọn theo nhu cầu sử dụng. Để hỗ trợ Quý khách hàng thuận tiện trong công việc phát hành HĐĐT, hiện nay Omega đã cung cấp giải pháp tích hợp HĐĐT (Viettel/VNPT/Bkav …) với phần mềm OMEGA.ERP tạo ra một hệ sinh thái đồng bộ, khép kín và xuyên suốt quá trình sản xuất, kinh doanh giúp doanh nghiệp:

  • Tự động chuyển số liệu bán hàng lên phần mềm HĐĐT để phát hành hóa đơn
  • Tự động nhận trạng thái hóa đơn đã xuất, có số serial, số hóa đơn đã được cấp phát và cập nhật vào phần mềm OMEGA.ERP
  • Đồng bộ dữ liệu giữa phần mềm HĐĐT và OMEGA.ERP đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm giảm thiểu thời gian nhập liệu.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ Công ty Omega để được hỗ trợ và nhận báo giá!