NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 10.10

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 505/QĐ-TTg lấy ngày 10/10 hằng năm là ”Ngày Chuyển đổi số quốc gia”. Đây là một ngày ý nghĩa với công cuộc chuyển đổi số tại Việt Nam.

 

Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức hằng năm nhằm:

  • Đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  • Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số.
  • Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

 

Chủ đề của ngày Chuyển đổi số quốc gia lần đầu tiên – năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

 

Trên cơ sở là nhà cung cấp uy tín tin cậy giải pháp hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP. Công ty Công nghệ và giải pháp Omega luôn luôn “đồng hành cùng doanh nghiệp” trong quá trình chuyển đổi số. OMEGA.ERP hiện đang cung cấp các giải pháp về chuyển đổi số cho doanh nghiệp phù hợp với nhiều quy mô, nhiều loại hình giúp cho Doanh nghiệp dễ dàng và nhanh chóng thực hiện chuyển đổi số:

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP – OMEGA.ERP

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC – OMEGA.HRM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG – OMEGA.CRM

PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP – GAMA.SMB®

HỆ THỐNG QUẢN LÝ HOÁ ĐƠN – OMEGA.INV