Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân trên phần mềm Omega

Ngày 02/6/2020, Ủy Ban thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân, theo đó, Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN số 04/2007/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 26/2012/QH13).

Vậy là năm 2020 khi thực hiện việc tạm tính thuế TNCN và quyết toán thuế TNCN, chúng ta cần chú ý:

  • Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm).
  • Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020 và áp dụng từ  kỳ tính thuế năm 2020. Các trường hợp đã tạm nộp thuế TNCN từ ngày 01/01/2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Luật số 26/2012/QH13 thì được xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020.

Đối với các KH đang sử dụng phần mềm OMEGA.ERP để thực hiện việc tính lương và thuế không cần phải nâng cấp phần mềm mà chỉ việc thiết lập lại:

Mức giảm trừ bản thân là 11 triệu ở màn hình thiết lập hệ thống

Khai báo lại mức giảm trừ phục thuộc bằng cách sao chép đồng loạt hoặc import từ Excel.

Quý khách hàng gặp khó khăn ở việc sử dụng phần mềm, vui lòng liên hệ phòng hỗ trợ khách hàng công ty Omega.

Trân trọng,

Phòng chăm sóc hỗ trợ khách hàng công ty Omega.