PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHUYÊN NGHIỆP - GAMA.SMB

Bên cạnh sản phẩm cho doanh nghiệp lớn OMEGA.ERP, công ty Omega thấu hiểu sâu sắc về nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.Vì thế, đã cho ra đời sản phẩm Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® .   

Phần mềm rất dễ dàng sử dụng, người dùng có thể tự cài đặt, khai báo số dư và vận hành các nghiệp vụ.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB có điểm khác biệt so với các sản phẩm cùng loại là cung cấp đa dạng báo cáo quản trị, có thể phân tích chi phí theo yếu tố, phòng ban, theo dõi lãi lỗ theo công trình..

 

Để đơn giản cho người dùng, phần mềm GAMA.SMB được chia thành các chức năng rõ rang:

  • Kế toán vốn bằng tiền
  • Quản lý công nợ
  • Kế toán mua hàng
  • Kế toán bán hàng
  • Quản lý hàng tồn kho
  • Kế toán tài sản cố định
  • Kế toán chi phí

Chi tiết chức năng xem thêm GAMA.SMB