PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - OMEGA.CRM

 

Phần mềm Quản lý khách hàng OMEGA.CRM, là một giải pháp quản lý các mối quan hệ, giao dịch với khách hàng, được viết trên nền web. Phần mềm này phù hợp với những doanh nghiệp kinh doanh bán  hàng mà việc giao dịch bán hàng được diễn ra thời gian ngắn, chú trọng việc dịch vụ gia tăng cho khách hàng.

Phần mềm Quản lý khách hàng OMEGA.CRM được xây dựng trên quan điểm tiếp cận đầu mối, phân loại và phân tích khách hàng tiềm năng, chăm sóc nhắc nhở và theo dõi doanh số bán hàng. Hệ thống này được ứng dụng cho toàn công ty. Tuy nhiên, bộ phận Marketing và Kinh doanh là khai thác triệt để nhất.

Để đơn giản cho người dùng, phần mềm OMEGA.CRM được chia thành các chức năng rõ ràng:

  • Quản lý khách hàng: Lưu trữ thông tin chi tiết khách hàng, phân loại nguồn khách hàng, khu vực, loại hình…
  • Quản lý giao dịch khách hàng: Các thông tin liên hệ, tư vấn khách hàng được lưu ở dạng lịch sử, diễn biến công việc, lưu lịch sử ký kết hợp đồng, giao dịch với khách hàng..
  • Quản lý cuộc hẹn: Quản lý chi tiết các cuộc hẹn, nhắc nhở lịch làm việc với khách hàng
  • Email Marketing: Tự động email thông báo chính sách khuyến mãi, chiết khấu, email chào hàng,… một cách đồng loại
  • Theo dõi doanh số bán hàng: Chi tiết doanh số bán hàng và công nợ theo từng kinh doanh
  • Quản lý lịch làm việc: Theo dõi chi tiết lịch làm việc của từng nhân viên, nội dung và tiến độ công việc.
  • Chăm sóc khách hàng: Theo dõi và nhắc nhở hồ sơ bảo trì, lịch chăm sóc khách hàng..

http://www.omega.com.vn/Products/Details/5