PHẦN MỀM QUẢN LÝ HÓA ĐƠN - OMEGA.INVOICE

Phần mềm OMEGA.INVOICE – Phần mềm quản lý hóa đơn được thiết kế tinh gọn, đơn giản và dễ sử dụng, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ đăng ký, phát hành, quản lý và các loại báo cáo hóa đơn. OMEGA.INVOICE tuân thủ quy định về việc phát hành và quản lý hóa đơn tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP và thông tư 153/2011/TT-BTC