HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - OMEGA.HRM

Phần mềm OMEGA.HRM là một hệ thống Quản trị nhân lực chuyên sâu về quản lý nhân sự, đánh giá nhân viên, hợp đồng lao động, quản  lý bảo hiểm xã hội, phép năm, chấm công và tính lương.

Phần mềm đáp ứng đầy đủ từ khâu quản lý ứng viên, thư mời nhận việc, hồ sơ nhân sự; quản lý quá trình học tập, công tác,.. cho đến việc chấm công, tính lương, tính thuế TNCN.

Hệ thống OMEGA.HRM được sử dụng ở phòng hành chính, phòng tổ chức, phòng kế toán hay các phân xưởng sản xuất.

 

 

Phần mềm quản trị nhân lực - OMEGA.HRM, được chia thành các vận hành riêng:

  • Quản lý nhân sự

  • Chấm công

  • Quản lý tiền lương

  • Đánh giá nhân viên KPI

  • Báo cáo trên website

Hệ thống OMEGA.HRM có sự liên kết chặt chẽ với OMEGA.ERP trong việc trích xuất doanh số bán hàng giúp việc đánh giá nhân viên, kết xuất bút toán lương và trích bảo hiểm chuyển về vận hành kế toán.

Điểm đặc biệt nổi trội của Quản lý tiền lương – OMEGA.PR là được thiết kế mở, cho phép người dùng tự thiết lập công thức tính lương, đáp ứng đa dạng phương pháp Lương công nhật, lương khoán, lương doanh số, lương sản phẩm, lương theo KPI,… Hơn nữa, việc phiếu lương được tích hợp bằng việc gửi email tự động, giúp người lao động chủ động kiểm soát thu nhập của mình.

Cho đến nay, có hàng trăm doanh nghiệp về lĩnh vực cơ khí, thủy sản và thương mại dịch vụ đang sử dụng phần mềm OMEGA.HRM, hầu hết các khách hàng đánh giá cao tính ưu việt và hiệu quả của phần mềm.

 

Xem chi tiết chức năng nghiệp vụ.