HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - OMEGA.EDU

Phần mềm Quản lý đào tạo OMEGA.EDU được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại, chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit hoặc 64bit (tương thích với Windows XP, Windows Vista hoặc Windows 7). Sử dụng cơ sở dữ liệu là Microsoft SQL Server 2005 với giao diện phát triển trên công nghệ Microsoft Visual Studio .NET nên phần mềm Quản lý đào tạo OMEGA.EDU hỗ trợ hoàn toàn font chữ Unicode.