Kiến Nghị Của Thanh Tra Ngành Tài Chính

9 tháng đầu năm, thanh tra ngành tài chính kiến nghị xử lý trên 13.600 tỷ đồng

Tại cuộc họp báo chuyên đề ngày 13/10, đại diện thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện được 67.186 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 13.600 tỷ đồng, đến nay số tiền đã thu nộp NSNN đạt 8.928 tỷ đồng.

Riêng trong lĩnh vực thuế, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh, kiểm tra 57.935 cuộc tại DN và kiểm tra 354.426 hồ sơ khai thuế. Số thuế xử lý tăng thu qua thanh, kiểm tra là 11.597 tỷ đồng, trong đó tiền thuế kiến nghị thu hồi là 9.616 tỷ đồng. Đến nay, thanh tra ngành thuế đã thu nộp NSNN số tiền 6.553 tỷ đồng.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra thời gian tới, thanh tra ngành tài chính tiếp tục tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch; bố trí lực lượng dự phòng khi có yêu cầu thanh, kiểm tra đột xuất; khẩn trương ban hành kết luận đối với các cuộc thanh, kiểm tra đã kết thúc; đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra.

 

Sưu tập: Thuế nhà nước - Thúy Nga

Previous