NGÀNH THUẾ PHẤN ĐẤU TIẾT KIỆM TỐI THIỂU MỘT SỐ CHI PHÍ

Ngành thuế phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% chi phí hội nghị, tiếp khách

 Tiết kiệm một số chi phí  là một trong những mục tiêu cụ thể mà ngành thuế hướng đến trong chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTKCLP) của Tổng cục Thuế giai đoạn 2017-2020.
http://tapchithue.com.vn/images/2017/09/anh%20hop%20truc%20tuyen.jpg

Trong Quyết định số 1488/QĐ-TCT về chương trình hành động THTKCLP của Tổng cục Thuế nêu rõ mục tiêu cụ thể giai đoạn từ nay đến năm 2020 phải triệt để tiết kiệm ngay từ khâu lập, phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị. Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên (không kể lương và các khoản có tính chất lương) để tạo nguồn cải cách tiền lương. Trong đó phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 12% các khoản chi phí hội thảo, hội nghị, tọa đàm, khánh tiết, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu khảo sát nước ngoài, tiết kiệm tối thiểu 15% chi phí các đoàn ra vào. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình quan trọng quốc gia, công trình dự án nhóm A, công trình có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị.

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngay trong năm 2017, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trong ngành thuế, qua đó tiết kiệm chi chí ăn ở đi lại, xăng dầu của các đại biểu. Thực hiện tốt chế độ chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo không phô trương, hình thức. Đối với các cuộc họp cần thực hiện lồng ghép các nội dung vấn đề cần xử lý. Người triệu tập cuộc họp cần cân nhắc kỹ và quyết định thành phần, số lượng người tham dự cuộc họp cho phù hợp, đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

Các đơn vị trong ngành phải thực hiện tiết kiệm triệt để trong quản lý, sử dụng kinh phí của đề tài nghiên cứu khoa học, không đề xuất nghiên cứu các đề tài khoa học có nội dung trùng lắp, thiếu tính khả thi; thực hiện nghiêm túc công khai, dân chủ trong dự toán, mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư ứng dụng CNTT. Thủ trưởng các đơn vị dự toán thuộc Tổng cục Thuế sử dụng kinh phí NSNN chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về quyết toán NSNN của đơn vị mình; có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt quyết toán kinh phí NSNN cho các đơn vị trực thuộc. Nghiêm cấm việc quyết toán chi NSNN không có khối lượng, không đúng thủ tục sai nội dung, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp chi sai quy định.

Đối với đầu tư xây dựng cơ bản, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị bố trí, giao kế hoạch vốn ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn chủ đầu tư nâng cao quản lý chất lượng công tác khảo sát, thiết kế, giải pháp thi công, thẩm định dự án; hạn chế tối đa các nội dung phát sinh dẫn đến phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công. Phấn đấu tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư.

Trong quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, Tổng cục Thuế yêu cầu phải quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ và tài sản công phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm; tiếp tục để xuất trình Bộ Tài chính phê duyệt các phương án sắp xếp, xử lý nhà đất, đối với các cơ sở nhà đất mới phát sinh hoặc chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý. Thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón lãnh đạo từ nơi ở đến nơi làm việc đối với các chức danh theo quy định, khoán kinh phí sử dụng xe ôtô khi đi công tác trên địa bàn một số thành phố trọng điểm. Việc tổ chức triển khai khoán kinh phí sử dụng xe đảm bảo đúng đối tượng, không phát sinh chi phí hàng năm và không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao./.

 

      Nguồn: Thuế nhà nước                 

Previous Next