Lợi ích doanh nghiệp khi triển khai ERP

Theo thống kế khảo sát do Dr. Scott Hamilton thực hiện từ hàng ngàn công ty trong lĩnh vực sản xuất sau khi ứng dụng hệ thống ERP đã đem lại lợi ích thật sự to lớn và được minh chứng bởi những con số mang tính tương đối.

1. Giàm hàng tồn kho: Cải tiến việc lập và lên kế hoạch sản xuất thường dẫn đến giảm thiểu hàng tồn kho khoảng 20% hoặc cao hơn nữa. Điều này không chỉ giảm 1 lần cho phần tài sản công ty (thường là hàng tồn kho và cấu thành 1 tỷ lệ các tài sản), mà còn giúp tiết kiệm các khoản liên tục cho việc kiểm kê kho bao gồm: chi phí kho bãi, xử lý nguyên vật liệu, lỗi thời, bảo hiểm, thuế, hao hụt…Với lãi suất trung bình 10% cho các khoản phí này thì việc giảm hàng tồn kho giúp doanh nghiệp có thể tiết kiệm từ 25% -> 30%

2. Giảm chi phí NVL: Cải thiện kế hoạch mua hàng dẫn đến giúp doanh nghiệp có được các cuộc đàm phán để có được giá tốt hơn, việc này thường dẫn đến giảm chi phí của 5 phần trăm hoặc tốt hơn. Với lịch trình hợp lý, chúng sẽ giúp doanh nghiệp có thể tập trung tốt hơn cho các cuộc đàm phán để đạt được giá tốt cũng như nâng cao chất lượng nguyên vật liệu nhờ vào việc theo dõi tiến độ và kiểm soát được tình trạng thiếu nguyên vật liệu kịp thời. Ngoài ra, hệ thống ERP còn cung cấp các thông tin thương lượng, chẳng hạn dự báo về nhu cầu nguyên vật liệu thuộc về nhóm hàng nào với thống kê hiệu suất từ các nhà cung cấp của nó => đưa ra các nhà cung cấp phù hợp với nhu cầu nguyên vật liệu cho tương lai

3. Giảm chi phí nhân công: Cải tiến quy trình sản xuất giúp giảm thiểu việc bị gián đoạn trong sản xuất, ít gia công lại và làm việc ngoài giờ. Việc này từ thành công do hệ thống ERP tạo ra sẽ giúp giảm gần 10% chi phí cho lao động trực tiếp lẫn gián tiếp cho quá trình sản xuất. Bằng cách giảm thiểu việc sản xuất gấp gáp cho kịp tiến độ giao hàng, thiếu hụt nguyên vật liệu và đặc biệt giảm thiểu tối đa thời gian theo dõi tiến độ xử lý nguyên vật liệu…
Qua đó giúp cho giám sát sản xuất có thể bao quát hơn yêu cầu công việc và có thể điều chỉnh nâng suất để có thể theo kịp tiến độ giao hàng. Và giám sát có nhiều thời gian hơn dành cho việc quản lý, chỉ đạo cũng như đào tạo nhân viên cũng như phát triển các phương pháp sàn xuất tốt hơn.

4. Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng và bán hàng: Cải thiện sự phối hợp giữa bộ phận kinh doanh và sản xuất dẫn đến dịch vụ khách hàng tốt hơn và doanh thu tăng lên. Cải tiến quan hệ khách hàng, trong việc đưa ra thời gian giao hàng hợp lý cho khách hàng; dẫn đến sự hài lòng khách hàng tăng lên và các đơn hàng khác từ khách hàng quay lại. 1 vòng quay như thế sẽ bắt đầu; ngày một nhanh hơn.
Nhân viên kinh doanh chỉ cần tập trung cho việc bán hàng thay vì phải xác minh cũng như xin lỗi khách hàng vì việc giao hàng bị chậm trễ. Bên cạnh đó; nhân viên kinh doanh có thể cấu hình các sản phẩm khác nhau từ yêu cầu khách hàng và đưa ra giá cả thỏa thuận 1 cách nhanh chóng thay vì phải đợi sự xác nhận từ bộ phận nhân viên kỹ thuật. Qua đó sẽ đơn hàng ít bị mất cũng như doanh số tăng lên so với thực tế. Thường là 10% hoặc cao hơn.

5. Cải thiện quản trị kế toán: Các thủ tục được cải thiện đáng kể giúp giảm thiểu thời gian thu hồi công nợ từ khách hàng, qua đó giúp tăng thêm lượng tiền mặt đáng kể cho công ty. Do hệ thống ERP đã cải tiến quy trình nhanh và chính xác cho việc tạo hóa đơn trực tiếp từ các giao dịch bán hàng; kịp thời chuyển giao cho khách hàng. Có thể quản lý kịp thời hạn mức nợ của khách hàng qua đó cải thiện quản lý tín dụng 1 cách chặt chẽ. Những việc này giúp doanh nghiệp tiết kiệm lên tới 18% hoặc cao hơn nữa.

Thí dụ: Với doanh nghiệp sản xuất có doanh số 10 triệu đô; với giá trị kho là 3 triệu và các khoản công nợ trung bình là 2 triệu. Thì với tính hiệu quả do hệ thống ERP mang lại giúp doanh nghiệp tiết kiệm 1 khoản gần 1 triêu đô mỗi năm

iambaprang erp diagram1

 

6. Giảm thiểu hàng tồn kho: Giúp doanh nghiệp tiết kiệm gần 20% giá trị kho tức là 600.000$. Ngoài ra cải thiện năng lực kinh doanh (do quản lý tốt chi phí nguyên vật liệu, nhân công… có giá thành cạnh tranh) cho doanh nghiệp thì chi phí tiết kiệm còn cao hơn nữa.

7. Công nợ khách hàng: Việc rút ngắn thời gian thu hồi công nợ mang đến lợi ích gần 18% cho doanh nghiệp tương hơn 300.000$

Previous Next