Kiến Nghị Của Thanh Tra Ngành Tài Chính

Tại cuộc họp báo chuyên đề ngày 13/10, đại diện thanh tra Bộ Tài chính cho biết, 9 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện được 67.186 cuộc thanh tra, kiến nghị xử lý tài chính trên 13.600 tỷ đồng, đến nay số tiền đã thu nộp NSNN đạt 8.928 tỷ đồng.

Hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 154/CV-MBCapital và Công văn số 155/CV-MBCapital ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư MB (Công ty MB Capital) về việc hướng dẫn xuất hóa đơn cho hoạt động mua bán chứng khoán và thu nhập được miễn thuế

MẪU 06/GTGT

Từ ngày 5/11/2017, doanh nghiệp không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký và chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính.

NGÀNH THUẾ PHẤN ĐẤU TIẾT KIỆM TỐI THIỂU MỘT SỐ CHI PHÍ

Để thực hiện được mục tiêu đó, ngay trong năm 2017, Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị phải sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý công việc trong ngành thuế, qua đó tiết kiệm chi chí ăn ở đi lại, xăng dầu của các đại biểu.

Những Điều khoản mới về BHXH

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác. Đây là nội dung chú ý  được quy định tại Khoản 2 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH 2014 về BHXH bắt buộc.

Ban hành danh mục hàng hóa miễn thuế nhập khẩu trong năm 2017

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam trong định mức phù hợp với Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hàng hóa trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.

Cần trang bị nhưng gì để tự tin bước vào nghề kế toán

Nếu bạn mong muốn một công việc ổn định và gần nhà, kế toán thật sự là một lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu bạn thích các hoạt động giao tiếp rộng với cộng đồng thì cần suy nghĩ trước khi chọn nghề kế toán.

Ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Mới đây,Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 41/NQ-CP về chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Các nguyên tắc trong chuẩn mực kế toán Việt Nam

. Nguyên tắc cơ sở dồn tích Theo nguyên tắc này thì mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát dinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương

Mẹo kiểm lập báo cáo tài chính và sổ kế toán

Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong nghề, tôi đã kiểm tra hàng trăm cái báo cáo tài chính được lập. Dưới đây là liệt kê các mẹo nhỏ chia sẻ cùng đồng nghiệp

Thông tư 37/2017/TT-BTC Sửa đổi TT39, TT26 về hóa đơn

Sửa đổi, bổ sung thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài Chính về hóa đơn

Thông tư 28/2017/TT-BTC liên quan đến khấu hao tài sản cố định

Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 45/2013/TT- BTC ngày 25/04/2013 và Thông tư số 147/2016/TT- BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Sử dụng báo cáo quản trị như thế nào ?

Ngoài những báo cáo quen thuộc như báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thường niên (BCTN), hiện nay doanh nghiệp còn phải công bố báo cáo quản trị BCQT, nhưng để “thấy” được báo cáo quản trị không phải dễ