BÁO CÁO PHONG PHÚ - ĐA DẠNG

 

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® cung cấp hệ thống các báo cáo rất phong phú, đa dạng.

Ngoài các báo cáo chuẩn theo quy định của Nhà nước, hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® luôn hướng tới các báo cáo quản trị toàn diện nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp.