GIAO DIỆN ĐẸP VÀ THÂN THIỆN

   

Các màn hình được thiết kế đơn giản, tiện với công tác nhập liệu, người dùng có thể tự định nghĩa bật tắt các mục tuỳ chọn, tự định dạng màu sắc để phù hợp với sở thích của mình. 

*  Thiết kế theo cách dễ thao tác trong khi các phần mềm khác có thể khó hiểu hơn đối với người dùng.

*  Các màn hình được thiết kế một cách nhất quán, các từ ngữ sử dụng rất gần gũi với người dùng.