ỔN ĐỊNH, XỬ LÝ NHANH

   

Đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là tính ổn định. 

Cơ sở dữ liệu của phần mềm được xây dựng, tối ưu hóa và khai thác triệt để điểm mạnh trên công nghệ của Microsoft SQL Server thông qua công cụ SQL Server Management System. Cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến hàng Tetrabyte (1 Tetrabyte = 1.024 GB), do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm với lượng dữ liệu khổng lồ của mình. 

 * Các thao tác: thêm, sửa, xoá được quản lý chặt chẽ.

 * Các số liệu đã nhập theo đúng quy trình 

 * Dữ liệu tuyệt đối an toàn nhờ cơ chế sao lưu dự phòng của công nghệ tiên tiến này. 

 * Các thủ tục xử lý và truy xuất dữ liệu được phân chia tối ưu, do đó tốc độ tính toán và xử lý rất nhanh.