ĐA NGƯỜI DÙNG

 

   Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® được thiết kế, xây dựng nhằm tận dụng tối ưu hệ thống mạng máy tính. Với một máy chủ đủ mạnh, hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® không hạn chế về số lượng người sử dụng (hỗ trợ hàng trăm người dùng cùng một lúc).

   Sản phẩm quản lý quyền người dùng thông qua chức năng (màn hình) và dữ liệu. Các chức năng xem, thêm, sửa, xoá, in được thiết kế độc lập giúp cho người quản trị linh hoạt hơn trong việc tổ chức nhiều người dùng và kiểm soát dữ liệu. Các thủ tục xử lý và truy xuất dữ liệu được phân chia tối ưu, do đó tốc độ tính toán và xử lý rất nhanh.

Ngoài ra, phần mềm này cũng chạy tốt trên máy đơn (chỉ có một máy) mà không gặp bất cứ trở ngại nào.