CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN

Sản phẩm hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại. Sản phẩm được chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit, Windows 64bit. Font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005, giao diện là công nghệ Microsoft Visual Studio.NET.

* Cơ sở dữ liệu của phần mềm được xây dựng, tối ưu hóa và khai thác triệt để điểm mạnh trên công nghệ của Microsoft SQL Server thông qua công cụ SQL Server Management System.

* Cho phép lưu trữ dữ liệu lên đến hàng Tetrabyte (1 Tetrabyte = 1.024 GB), do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm với lượng dữ liệu khổng lồ của mình.

* Sản phẩm quản lý quyền người dùng thông qua chức năng (màn hình) và dữ liệu. Các chức năng xem, thêm, sửa, xoá, in được thiết kế độc lập giúp cho người quản trị linh hoạt hơn trong việc tổ chức nhiều người dùng và kiểm soát dữ liệu.

* Dữ liệu tuyệt đối an toàn nhờ cơ chế sao lưu dự phòng của công nghệ tiên tiến này.