Công ty CP Liên Việt Logistics


Thông tin chi tiết

  • Vận tải - Xuất nhập khẩu
  • Lô CN 2.4 và K B4.3 – Khu công nghiệp Minh Phương – Đình Vũ – Phường Đông Hải 2 – Quận Hải An – Thành phố Hải Phòng.
  • http://lienvietlogistics.com.vn/

Khách hàng khác