Công ty TNHH Á Mỹ Gia


Thông tin chi tiết

  • Ngành hóa chất - Mỹ phẩm
  • Lô C6 đường N3, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
  • http://amg.com.vn/

Khách hàng khác